21 Grudzień 2014 roku

e-Deklaracje dla płatników
Portal Podatkowy

Aktualności

Od 01 stycznia 2015 r. „likwidacja” zaświadczeń VAT-25

2014-12-18

Z dniem 1 stycznia 2015 r. znosi się obowiązek uzyskania z organu podatkowego – dla celów związanych z rejestracją pojazdów nabywanych z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku jego uiszczenia z tytułu nabycia tych pojazdów.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie o próbie wyłudzenia informacji

2014-12-17

Szanowni Państwo, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów informuje, że w ostatnim czasie zostały wykryte próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych. W e-mailach które sugerują, że zostały wysłane z Ministerstwa Finansów i dotyczą zwrotu podatków, zawarte są prośby o podanie m.in. następujących danych:

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-16

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.
Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Czytaj więcej

Nie daj się uzależnić od hazardu

2014-12-16

Służba Celna jest wiodącą instytucją Państwa zwalczającą nielegalny hazard. Prowadzi systematyczne działania kontrolne i prewencyjne, zmierzające do likwidacji tego procederu. Od 4 grudnia br. na zlecenie Ministra Finansów Służba Celna prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną o szkodliwości hazardu i jego negatywnych skutkach. Kampanię tę zainicjowała konferencja prasowa pt. „Nie daj się uzależnić od hazardu”, z udziałem Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Czytaj więcej

e-Deklaracje dla płatników

2014-12-12

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe.

W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia!

Więcej informacji na stronie: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Czytaj więcej

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

2014-12-12

Zwolnieni od podatku od spadków i darowizn (art. 4a ust. 1 pkt 2) w przypadku darowizny środków pieniężnych w kwocie łącznych darowizn powyżej 9 637 zł są:

  • Małżonek,
  • Zstępni,
  • Wstępni,
  • Pasierb,
  • Rodzeństwo,
  • Ojczym i Macocha,

jeżeli udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub kasie skok, lub przekazem pocztowym.

 

Czytaj więcej

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!

2014-12-09

Chociaż maksymalne nominalne oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie 12 procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Dlatego też nierozważne podpisanie umowy o „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów.

Czytaj więcej

Bezpłatne szkolenie nt. zmian w zakresie obowiązków płatnika

2014-12-08

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu informuje, że w dniu 10.12.2014r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk) odbędzie się bezpłatne szkolenie nt. ” Zmiany w zakresie obowiązków płatnika”.

Czytaj więcej

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych

2014-11-18

Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Czytaj więcej

Informacja dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej dot. sporządzania pełnych sprawozdań finansowych

2014-11-12

Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej będą musiały sporządzać pełne sprawozdania finansowe za 2014 r. chyba, że w najbliższych miesiącach podjęte zostaną decyzje o tym, że chcą być podmiotami miko.
Do tej pory prowadziły bowiem ewidencje zgodnie z rozporządzeniem z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.). Przepisy te zostały uchylone 5 września 2014 r.

Czytaj więcej

1 z 6  Nastepna >>

Elektroniczne składanie deklaracji

BIP Urzędu Skarbowego w Żaganiu
Wykaz organizacji OPP
Ministerstwo Finansów
System Informacji Podatkowej
Sprawdź numer VAT z UE

Ministerstwo Finansów
Program e-Podatki