26 Styczeń 2015 roku

e-Deklaracje dla płatników

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego.

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Aktualności

Bezpłatne szkolenie nt. zmian w zakresie obowiązków płatnika

2014-12-08

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu informuje, że w dniu 10.12.2014r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk) odbędzie się bezpłatne szkolenie nt. ” Zmiany w zakresie obowiązków płatnika”.

Czytaj więcej

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych

2014-11-18

Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Czytaj więcej

Informacja dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej dot. sporządzania pełnych sprawozdań finansowych

2014-11-12

Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej będą musiały sporządzać pełne sprawozdania finansowe za 2014 r. chyba, że w najbliższych miesiącach podjęte zostaną decyzje o tym, że chcą być podmiotami miko.
Do tej pory prowadziły bowiem ewidencje zgodnie z rozporządzeniem z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.). Przepisy te zostały uchylone 5 września 2014 r.

Czytaj więcej

Skarbówka bardziej elektroniczna

2014-10-16

O funkcjach portalu dla podatników i zmianach w administracji podatkowej oraz Służbie Cywilnej, mówi wiceminister finansów w rozmowie z Pawłem Rochowiczem (gazeta Rzeczpospolita).

 

 

Czytaj więcej

Wyniki badań CBOS o administracji publicznej

2014-10-14

CBOS na zlecenie Ministerstwa Finansów przeprowadził badanie opinii publicznej w zakresie oceny instytucji publicznych oraz o administracji podatkowej.
W załączeniu wyniki badań (czytaj więcej...)

Czytaj więcej

Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu

2014-09-04

Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Czytaj więcej

Minister Szczurek o najbliższych planach Ministerstwa Finansów

2014-08-29

Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przywileje dla rzetelnych firm zapowiedział w Sejmie 27 sierpnia br. minister finansów Mateusz Szczurek, przedstawiając działania resortu finansów w najbliższych miesiącach. Minister zapewnił również, że w przyszłym roku deficyt finansów publicznych liczony według europejskich standardów nie przekroczy 3 proc. PKB.

Czytaj więcej

Akcja "Weź paragon"

2014-08-05

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu informuje, iż urzędy skarbowe w całej Polsce uczestniczą w akcji „Weź paragon” odbywającej się pod patronatem Ministerstwa Finansów. Akcja trwa cały rok, że szczególnym nasileniem w okresach ferii zimowych i wakacji. Podstawowym założeniem akcji jest sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków dotyczących ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących i wydawania paragonów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy Urzędów mają prawo nakładać mandaty karne. Do najczęstszych nieprawidłowości sankcjonowanych mandatem karnym należy dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej oraz niewydanie paragonu.

Czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie wyłudzania opłat

2014-07-08

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

Czytaj więcej

Informacja dla rolników dot. zasad rozliczania podatku VAT

2014-07-02

Urząd Skarbowy w Żaganiu przedstawia najważniejsze informacje dla rolników dotyczące zasad rozliczania podatku VAT. Poniżej zamieszczono broszurę informacyjną do pobrania.

Zmiany dot. rozliczania podatku VAT przez rolników

Czytaj więcej

<< Poprzednia  2 z 7  Nastepna >>

Elektroniczne składanie deklaracji

BIP Urzędu Skarbowego w Żaganiu
Wykaz organizacji OPP
Ministerstwo Finansów
System Informacji Podatkowej
Sprawdź numer VAT z UE

Ministerstwo Finansów
Program e-Podatki