28 Luty 2015 roku

Menu
Rozliczenia podatkowe za 2013 r. -najważniejsze informacje

 


poniedziałek   715 - 1800
(po godz. 1515 dyżur pracowników - przyjmowanie dokumentów)
wtorek - piątek   715 - 1515

Naczelnik Urzędu Skarbowego przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu.

e-Deklaracje dla płatników

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego.

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Aktualności

Kalendarz podatkowy

2015-01-22

Z naszym kalendarzem podatkowym nie przeoczysz żadnego obowiązku podatkowego :)

 

 

Czytaj więcej

Od 01 stycznia 2015 r. obowiązek ewidencji za pomocą kas fiskalnych

2014-12-22

Od 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), w myśl którego, kolejne grupy zawodowe będą musiały rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej - niezależnie od uzyskanego obrotu.

Czytaj więcej

Od 01 stycznia 2015 r. „likwidacja” zaświadczeń VAT-25

2014-12-18

Z dniem 1 stycznia 2015 r. znosi się obowiązek uzyskania z organu podatkowego – dla celów związanych z rejestracją pojazdów nabywanych z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku jego uiszczenia z tytułu nabycia tych pojazdów.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie o próbie wyłudzenia informacji

2014-12-17

Szanowni Państwo, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów informuje, że w ostatnim czasie zostały wykryte próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych. W e-mailach które sugerują, że zostały wysłane z Ministerstwa Finansów i dotyczą zwrotu podatków, zawarte są prośby o podanie m.in. następujących danych:

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-16

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.
Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Czytaj więcej

Nie daj się uzależnić od hazardu

2014-12-16

Służba Celna jest wiodącą instytucją Państwa zwalczającą nielegalny hazard. Prowadzi systematyczne działania kontrolne i prewencyjne, zmierzające do likwidacji tego procederu. Od 4 grudnia br. na zlecenie Ministra Finansów Służba Celna prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną o szkodliwości hazardu i jego negatywnych skutkach. Kampanię tę zainicjowała konferencja prasowa pt. „Nie daj się uzależnić od hazardu”, z udziałem Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Czytaj więcej

e-Deklaracje dla płatników

2014-12-12

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe.

W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia!

Więcej informacji na stronie: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Czytaj więcej

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

2014-12-12

Zwolnieni od podatku od spadków i darowizn (art. 4a ust. 1 pkt 2) w przypadku darowizny środków pieniężnych w kwocie łącznych darowizn powyżej 9 637 zł są:

  • Małżonek,
  • Zstępni,
  • Wstępni,
  • Pasierb,
  • Rodzeństwo,
  • Ojczym i Macocha,

jeżeli udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub kasie skok, lub przekazem pocztowym.

 

Czytaj więcej

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!

2014-12-09

Chociaż maksymalne nominalne oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie 12 procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Dlatego też nierozważne podpisanie umowy o „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów.

Czytaj więcej

Bezpłatne szkolenie nt. zmian w zakresie obowiązków płatnika

2014-12-08

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu informuje, że w dniu 10.12.2014r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk) odbędzie się bezpłatne szkolenie nt. ” Zmiany w zakresie obowiązków płatnika”.

Czytaj więcej

<< Poprzednia  2 z 8  Nastepna >>

Elektroniczne składanie deklaracji

BIP Urzędu Skarbowego w Żaganiu
Wykaz organizacji OPP
Ministerstwo Finansów
System Informacji Podatkowej
Sprawdź numer VAT z UE

Ministerstwo Finansów
Program e-Podatki